Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek bij Stichting Cardiologie Amsterdam

Bij Stichting Cardiologie Amsterdam gebeurt veel wetenschappelijk onderzoek binnen de cardiologie.
Wij vinden het belangrijk om mee te blijven denken over nieuwe ontwikkelingen binnen de cardiologie, op het gebied van bijvoorbeeld betere diagnostiek en betere behandelmethoden.

Mocht u in aanmerking komen voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek zal dat met u worden besproken
en uitgelegd waar het onderzoek over gaat. Deelname aan onderzoek is altijd vrijwillig en staat het normale, reguliere,
onderzoek en behandeling nooit in de weg. Goed om te beseffen dat u nooit een proefkonijn bent. U kunt zich ook altijd op elk
moment terugtrekken uit het onderzoek zonder hierover uitleg te geven. We vinden wetenschappelijk onderzoek heel belangrijk om ons vakgebied van de cardiologie vooruit te helpen en te verbeteren, maar u staat als patiënt altijd centraal, het gaat om u!

Onderzoek gebeurt vaak in samenwerking met andere ziekenhuizen, maar we doen ook onderzoek wat heel specifiek
binnen ons centrum wordt verricht. Dit wordt altijd uitgelegd.

We zullen op de website regelmatig up-to-date overzichten geven van lopende onderzoeken waarvoor u kunt worden gevraagd.

De aanspreekpersoon voor al het cardiologisch onderzoek is Dr. Jobst Winter, cardioloog en te bereiken via de email van de praktijk of het centrale telefoonnummer van de praktijk. U kunt met alle vragen over wetenschappelijk onderzoek bij hem terecht.