Eerste afspraak

De eerste afspraak

Doorverwezen en dan?

Stel dat u wordt doorverwezen door uw huisarts voor nader onderzoek aan uw hart. Op korte termijn kunt u bij ons terecht. Wij doen dan alle benodigde onderzoeken achter elkaar, zodat we in één setting een analyse kunnen uitvoeren. Dat betreft anamnese (intakegesprek), lichamelijk onderzoek, ECG (hartfilm), laboratoriumonderzoek, echocardiografie (onderzoek van het hart met ultrageluid) en ergometrie (inspanningsonderzoek).

Voorbereiding

Voor u van huis vertrekt is het handig om te controleren of u alles heeft.

  • Verzekeringspas en geldig identiteitsbewijs
  • Medicatieoverzicht of de verpakkingen van de medicijnen die u gebruikt
  • Makkelijk zittende kleding voor het inspanningsonderzoek
  • Vragenlijst – schrijf thuis alle vragen die u heeft op. Dan vergeet u niks tijdens de drukte en stress van het gesprek en de onderzoeken!

Zo komt u goed voorbereid op uw afspraak bij ons. Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Verloop van uw afspraak

Bij aankomst in ons centrum kunt u zich melden bij de balie. Hier wordt u ingeschreven. Na het inschrijven kunt u plaatsnemen in onze wachtruimte waar u een kopje koffie of thee kunt nemen. Daarna gaat u mee met de verpleegkundige voor een intakegesprek en volgen een aantal onderzoeken. Houdt u er rekening mee dat een eerste bezoek anderhalf à twee uur kan duren. 

Onderzoeken

  • Algemeenlengte, gewicht en bloeddruk
  • ECG (Hartfilmpje)weergave van de elektrische activiteit van uw hart
  • Echocardiogrambrengt de functie van uw hartspier en hartkleppen in beeld
  • Inspanningstestom een goed beeld te krijgen van uw piek-inspanningsvermogen en uw uithoudingsvermogen. Tijdens de test kan worden beoordeeld of er zuurstofgebrek of ritmestoornissen ontstaan
  • Bloedonderzoek
 
 

Zo snel mogelijk duidelijkheid

Aansluitend worden de resultaten met de patiënt besproken en geven we u adviezen (waaronder met betrekking tot leefstijl/leefgewoonten). Indien nodig wordt gestart met medicijnen. Er wordt ook direct een brief gemaakt voor de huisarts met de resultaten en adviezen. Zoals aangegeven, vindt de afhandeling in één consult plaats. Het bespaart u bezoeken, tijd en zeker niet onbelangrijk de emotionele onrust. Bij de Stichting Cardiologie Amsterdam staat u centraal.

 

 

Verslag

Er zal een verslag van het gesprek, de onderzoeken en ons advies aan uw huisarts worden gestuurd. U kunt hiervan een kopie krijgen.
Afhankelijk van onze bevindingen en vervolgonderzoeken kan er nog een vervolgafspraak worden gepland.
We kunnen natuurlijk te allen tijde contact hebben bij vragen en onduidelijkheden.

De Stichting Cardiologie Amsterdam is door de minister van VWS in het kader van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZI) erkend als instelling voor medisch specialistische zorg en is bovendien in het bezit van het ZKN-keurmerk.