Hartritmestoornissen

Het hart ritme

Uw hart klopt in rust ongeveer 70 keer per minuut om het bloed door het lichaam te pompen. Tijdens inspanning of bij emoties kan de hartslag stijgen tot wel 160 slagen per minuut. Soms kan uw hart ook zomaar overslaan, sneller of onregelmatig gaan kloppen. Dat noemen we ook wel hartkloppingen. Hartkloppingen komen veel voor en kunnen vervelend zijn maar kunnen meestal geen kwaad.

Wanneer kunnen hartkloppingen optreden?

Iedereen voelt zijn hart wel eens overslaan, dit betekent niet direct dat er sprake is van een (ernstige) hartaandoening. Als de hartkloppingen echter langer duren dan een paar seconden, onregelmatig aanvoelen en bovendien u ook nog belemmeren in uw dagelijkse bezigheden of problemen geven bij het in slaap vallen of doorslapen, dan zou het zo kunnen zijn dat u een hartritmestoornis hebt.
Hartkloppingen kunnen optreden door bijvoorbeeld:
– stress (en vervolgens kunnen hartkloppingen weer een gevoel van stress veroorzaken, een vervelende negatieve spiraal)
– Na een hevige inspanning, bij voorbeeld tijdens en na intensief sporten
– Door het gebruik van middelen als alcohol, cafeïne, (dit komt voor in koffie, sommige theesoorten (theïne), cola, energiedrankjes, drugs en nicotine. Een hele rij stoffen dus.

Hartritmestoornissen

Het hart trekt altijd volgens een vast patroon samen. Het hartritme-regelcentrum, de sinusknoop, ook wel de natuurlijke pacemaker van het hart, geeft een prikkel af aan de boezems van het hart om samen te gaan trekken. Vervolgens gaat deze prikkel met een kleine vertraging naar de hartkamers die vervolgens samentrekken. Dit is een soort natuurlijke ritmische dans van het hart.
In verschillende momenten van dit proces kunnen dingen misgaan waardoor een hartritmestoornis kan optreden. Er zijn veel verschillende vormen van hartritmestoornissen of verstoringen van het normale hartritme. De oorzaak van een hartritmestoornis kan verschillen per stoornis. Meestal is er iets mis met de geleiding van een elektrische prikkel door het hart of met het ontstaan van de elektrische prikkel in de sinusknoop.

Klachten bij een hartritmestoornis

De klachten of symptomen bij een hartritmestoornis zijn afhankelijk van het soort stoornis
u heeft. Veel voorkomende symptomen zijn:
– hartkloppingen, overslagen, hartbonzen
– pijn of druk op de borst en benauwdheid bij een snelle hartslag
– kortademigheid en hyperventilatie
– angst en gejaagdheid
– duizeligheid en een licht gevoel in het hoofd

Een hartritmestoornis hoeft echter ook helemaal niet gepaard te gaan met klachten.

Bij een hartrimestoornisch kan het hart te langzaam kloppen, te snel en/of onregelmatig zijn.
Er zijn diverse behandelingen voor hartritmestoornissen.
Vaak beginnen we eerst met een zogenaamde Holtermonitoring, een 24-uurs registratie van het hartritme om uit te zoeken wat er precies aan de hand is, zodat we een  goede behandeling kunnen starten.

Bloedverdunning

Tijdens boezemfibrilleren ook wel atriumfibrilleren genoemd, trekken de boezems van het hart niet goed samen. Een groot gevaar hiervan is de kans op het ontstaan van bloedpropjes die naar de hersenen kunnen schieten en daar een TIA of een beroerte kunnen veroorzaken. Dit is de reden dat patiënten met atriumfibrilleren van bloedverdunners moeten gebruiken. Cardiologen volgen hiervoor richtlijnen voor die nationaal en internationaal zijn vastgesteld.

Hartritme vertragen of herstellen

De behandeling van een hartritmestoornis is gericht op uw klachten en de mogelijkheden die er zijn. Er kan voor worden gekozen om de ritmestoornis te accepteren en met medicijnen draagbaar te maken. Ook kan er voor worden gekozen om het normale ritme te herstellen. Afhankelijk van uw klachten en het type hartritmestoornis en de kans van slagen zal in samenspraak met u worden besloten tot bijvoorbeeld een ablatie, of wegbranden in de volksmond,  van de oorzaak van de hartritmestoornis.
Soms is implantatie van een pacemaker nodig om een te traag ritme te herstellen.
Alle behandelingen worden uitgebreid uitgelegd en met u besproken.

De Stichting Cardiologie Amsterdam is door de minister van VWS in het kader van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZI) erkend als instelling voor medisch specialistische zorg en is bovendien in het bezit van het ZKN-keurmerk.