Verwijzers

Informatie bestemd voor huisartsen en overige verwijzers

Huisartsen

Aan de huisartsen bieden wij brede ondersteuning via uitgebreide cardiale diagnostiek. Uiteraard vergezeld van duidelijke beoordeling en advies.
Zaken die daar onder andere toe behoren, zijn ECG, risicostratificatie, 24 uurs bloeddrukmeting, ergometrie, Holterdiagnostiek (24 uurs hartritmediagnostiek) en echocardiografie (bijvoorbeeld ter analyse van hartgeruisen en werking hartfunctie bij verdenking op hartfalen). Gespecialiseerde hartfalen diagnostiek, advisering en begeleiding wordt verzorgd door een hartfalenverpleegkundige in samenwerking met een cardioloog.

Ketenzorg

Door onze geïndividualiseerde en persoonlijke manier van werken kunnen wachttijden en doorlooptijden zoveel mogelijk worden beperkt.
Voor interventie en hartchirurgie wordt samengewerkt met topklinische ziekenhuizen in Amsterdam. Ook hiervoor streven wij naar korte wachttijden en snelle doorlooptijden. Wij hebben speciale aandacht voor cardiovasculair risicomanagement met psychologische begeleiding voor verandering van leefstijl.
Onderzoek en nascholing voor huisartsen neemt een belangrijke plaats in, inclusief terugkoppeling om onze service verder te verbeteren. 

Versteviging van de ketenzorg met huisartsen is voor ons een belangrijk aandachtspunt. Onderdeel hiervan is het aanbieden van (geaccrediteerde) nascholingen, waaronder de BLS (Basic Life Support) voor de gehele praktijk.

Voor meer informatie over onze praktijk of over de aankomende nascholingen kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief via administratie@cardiologieamsterdam.nl.

 

ZorgDomein

Patiënten kunnen worden verwezen naar onze praktijk d.m.v. ZorgDomein. Mocht u twijfelen over een verwijzing is gedurende onze openingstijden altijd een cardioloog beschikbaar voor overleg en zou een patiënt indien mogelijk bij spoed op dezelfde dag gezien kunnen worden. Uw patiënt wordt dezelfde dag nog gebeld om een afspraak in te plannen.

Eerste Lijns Diagnostiek (ELD)

Naast een verwijzing bestaat de mogelijkheid tot het aanvragen van Eerste Lijns Diagnostiek (ELD). Hiermee kunt u een enkel onderzoek aanvragen en krijgt de patiënt geen consult met een cardioloog of verpleegkundig specialist.

Wij bieden de mogelijkheid aan tot een ECG (Elektrocardiogram), ABM (Ambulante bloeddruk meting (24-uur)), Holter (24-uurs hartritme registratie) en een Echocardiogram met dezelfde wachttijden (1-2 werkdagen) als onze reguliere verwijzingen. Deze vorm van diagnostiek kunt u aanvragen via ZorgDomein.

Huisarts+punt

Stichting Cardiologie Amsterdam is sinds januari 2023 ook aangesloten bij Huisarts+punt. Dit platform is opgezet als hulp voor de huisartsen bij (vermoedelijk) atriumfibrilleren voor de mogelijkheid tot teleconsultatie met een cardioloog of verpleegkundig specialist.

Dit consult kan via ZorgDomein worden aangevraagd en u zal binnen 24 uur op werkdagen antwoord hebben. Voor meer informatie pleegt u de website van Huisarts+punt na.