Vergoeding

Op deze pagina vindt u informatie over de vergoeding vanuit de zorgverzekering.

Vergoeding

Verzekering

Indien u verzekerd en door de huisarts of andere medisch specialist verwezen bent, hoeft u bij Stichting Cardiologie Amsterdam zelf niets te betalen (uitgezonderd eventueel het wettelijk verplichte en/of zelfgekozen eigen risico dat uw zorgverzekeraar met u verrekent). Stichting Cardiologie Amsterdam heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Mocht u niet verzekerd zijn in Nederland, dan geldt het passantentarief. Kijk hier onder voor de passantentarieven van het huidige jaar.  

Let op: Stichting Cardiologie Amsterdam voert een zogenoemd no-show-beleid. Heeft u een afspraak en bent u verhinderd, geef dit dan vroegtijdig door. We zien ons genoodzaakt om afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd in rekening te brengen.
De kosten hiervoor zijn:
–  €30 (afspraken van een kwartier) 
–  €60 (afspraken van een half uur)
–  €90 (afspraken van drie kwartier).

Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Vergoeding van behandeling

Sinds 1 januari 2005 worden behandelingen voor medisch specialistische zorg, waaronder cardiologie, in ziekenhuizen en ZBCs (zelfstandige behandelcentra) gefinancierd via zogenoemde diagnose behandeling combinaties (DBCs). Een DBC is het totale traject vanaf de diagnose tot en met de (eventuele) behandeling die hieruit volgt.

Diagnose en behandeling leiden samen tot een prijs. Dit wordt vastgelegd in een administratieve code: de zogenoemde DBC-prestatiecode. Elke DBC heeft een eigen tarief dat bestaat uit een honorariumdeel voor de specialist en een kostendeel. Het totaal van honorariumbedrag en kostenbedrag vormt na afloop van het behandelstraject het tarief voor de totale DBC. Meer informatie kunt u vinden op www.nza.nl.