Dr. J.M. Schroeder-Tanka, FESC

J.M. Schroeder-Tanka

Titels

Werkervaring
Opleiding

Aandachtsgebied

Proefschrift

Mijn motto is:

MD, PhD, FESC

– Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC)
– Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, OLVG
– Stafvoorzitter en B-opleider Sint Lucas Andreas Ziekenhuis
– Lid werkgroep hartfalen en gender NVVC
– Docent NPI

Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC)

Algemene cardiologie, hartfalen, beeldvorming, vrouwenhart

Optimal Use of Myocardial perfusion Imaging in Coronary Artery Disease

De patiënt staat centraal. Optimalisatie van de cardiologische diagnostiek en behandeling. Aandacht voor kwaliteit van leven.

 

 

De Stichting Cardiologie Amsterdam is door de minister van VWS in het kader van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZI) erkend als instelling voor medisch specialistische zorg en is bovendien in het bezit van het ZKN-keurmerk.