Hartfalen

Expertise binnen dit vakgebied

Onze verpleegkundig specialist Anilka Zwartjes heeft speciale expertise in de behandeling en begeleiding van mensen met hartfalen. Alle patiënten worden besproken in een multidisciplinair team met cardiologen, echocardiografisten en de verpleegkundig specialist.
Als een van de weinige zelfstandige behandelcentra kunnen wij mensen in dagbehandeling behandelen met intraveneuze diuretica en ijzerinfuus. Hierdoor hoeven mensen niet te worden opgenomen in een ziekenhuis.

De Stichting Cardiologie Amsterdam is door de minister van VWS in het kader van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZI) erkend als instelling voor medisch specialistische zorg en is bovendien in het bezit van het ZKN-keurmerk.